نوع نمایش :
نا موجود
دسر زعفرانی
دسر زعفرانی
 

60,000 ریال

60,000 ریال

دسر زعفرانی

خورش ماست خاتون
خورش ماست خاتون
 

140,000 ریال

140,000 ریال

خورش ماست خاتون

سوپ سطل متوسط
سوپ سطل متوسط
 

200,000 ریال

200,000 ریال

سوپ سطل متوسط

سوپ سطل بزرگ
سوپ سطل بزرگ
 

350,000 ریال

350,000 ریال

سوپ سطل بزرگ

ماست موسیر
ماست موسیر
 

35,000 ریال

35,000 ریال

ماست موسیر

دسر تیرامیسو
دسر تیرامیسو
 

90,000 ریال

90,000 ریال

دسر تیرامیسو

دسر میوه ایی
دسر میوه ایی
 

80,000 ریال

80,000 ریال

دسر میوه ایی

سالاد فصل
سالاد فصل
 

80,000 ریال

80,000 ریال

سالاد فصل

سالاد ماکارانی
سالاد ماکارانی
 

90,000 ریال

90,000 ریال

سالاد ماکارانی

سالاد کلم
سالاد کلم
 

70,000 ریال

70,000 ریال

سالاد کلم

سوپ
سوپ
 

80,000 ریال

80,000 ریال

سوپ

ماست موسیر چکیده
ماست موسیر چکیده
 

60,000 ریال

60,000 ریال

ماست موسیر چکیده

زیتون پرورده
زیتون پرورده
 

70,000 ریال

70,000 ریال

زیتون پرورده

گوجه
گوجه
 

60,000 ریال

60,000 ریال

گوجه

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 14 )

    < 1 >