نوع نمایش :
نا موجود
زیتون شور
زیتون شور
 

160,000 ریال

160,000 ریال

زیتون شور

ترشی
ترشی
 

70,000 ریال

70,000 ریال

ترشی

نا موجود
سوپ شیر و قارچ
سوپ شیر و قارچ
 

150,000 ریال

150,000 ریال

سوپ شیر و قارچ

نا موجود
ماست خیار
ماست خیار
 

120,000 ریال

120,000 ریال

ماست خیار

نا موجود
دسر زعفرانی
دسر زعفرانی
 

75,000 ریال

75,000 ریال

دسر زعفرانی

خورش ماست خاتون
خورش ماست خاتون
 

180,000 ریال

180,000 ریال

خورش ماست خاتون

سوپ سطل متوسط
سوپ سطل متوسط
 

300,000 ریال

300,000 ریال

سوپ سطل متوسط

سوپ سطل بزرگ
سوپ سطل بزرگ
 

450,000 ریال

450,000 ریال

سوپ سطل بزرگ

ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر شرکتی
 

50,000 ریال

50,000 ریال

ماست موسیر شرکتی

دسر تیرامیسو
دسر تیرامیسو
 

150,000 ریال

150,000 ریال

دسر تیرامیسو

دسر میوه ایی
دسر میوه ایی
 

150,000 ریال

150,000 ریال

دسر میوه ایی

سالاد فصل
سالاد فصل
 

130,000 ریال

130,000 ریال

سالاد فصل

سالاد ماکارانی
سالاد ماکارانی
 

150,000 ریال

150,000 ریال

سالاد ماکارانی

سالاد کلم
سالاد کلم
 

100,000 ریال

100,000 ریال

سالاد کلم

سوپ
سوپ
 

100,000 ریال

100,000 ریال

سوپ

ماست موسیر چکیده سنتی
ماست موسیر چکیده سنتی
 

100,000 ریال

100,000 ریال

ماست موسیر چکیده سنتی

زیتون پرورده
زیتون پرورده
 

150,000 ریال

150,000 ریال

زیتون پرورده

گوجه
گوجه
 

60,000 ریال

60,000 ریال

گوجه

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 18 )

    < 1 >