نوع نمایش :
لیموناد قوطی
لیموناد قوطی
 

100,000 ریال

100,000 ریال

لیموناد قوطی

پذیرایی چایی
پذیرایی چایی
 

60,000 ریال

60,000 ریال

پذیرایی چایی

نا موجود
زیتون شور
زیتون شور
 

160,000 ریال

160,000 ریال

زیتون شور

ترشی
ترشی
 

70,000 ریال

70,000 ریال

ترشی

نا موجود
دلستر ساندیس
دلستر ساندیس
 

120,000 ریال

120,000 ریال

دلستر ساندیس

دوغ گازدار عالیس
دوغ گازدار عالیس
 

60,000 ریال

60,000 ریال

دوغ گازدار عالیس

نا موجود
لیموناد
لیموناد
 

115,000 ریال

115,000 ریال

لیموناد

نا موجود
سوپ شیر و قارچ
سوپ شیر و قارچ
 

150,000 ریال

150,000 ریال

سوپ شیر و قارچ

نا موجود
ماست خیار
ماست خیار
 

120,000 ریال

120,000 ریال

ماست خیار

دوغ ابعلی شیشه ای
دوغ ابعلی شیشه ای
 

50,000 ریال

50,000 ریال

دوغ ابعلی شیشه ای

نا موجود
دسر زعفرانی
دسر زعفرانی
 

75,000 ریال

75,000 ریال

دسر زعفرانی

کرایه آژانس
کرایه آژانس
 

0 ریال

0 ریال

کرایه آژانس

برنج قالبی
برنج قالبی
 

200,000 ریال

200,000 ریال

برنج قالبی

نا موجود
خوراک شینسل مرغ سوخاری
خوراک شینسل مرغ سوخاری
 

540,000 ریال

540,000 ریال

خوراک شینسل مرغ سوخاری

چلو کوبیده تک سیخ
چلو کوبیده تک سیخ
 

400,000 ریال

400,000 ریال

چلو کوبیده تک سیخ

شیرین پلو نیم پرسی
شیرین پلو نیم پرسی
 

90,000 ریال

90,000 ریال

شیرین پلو نیم پرسی

باقلاپلو نیم پرسی
باقلاپلو نیم پرسی
 

80,000 ریال

80,000 ریال

باقلاپلو نیم پرسی

سبزی پلو نیم پرسی
سبزی پلو نیم پرسی
 

65,000 ریال

65,000 ریال

سبزی پلو نیم پرسی

چلو ماهی قزل کبابی
چلو ماهی قزل کبابی
 

920,000 ریال

920,000 ریال

چلو ماهی قزل کبابی

شیرین پلو جوجه
شیرین پلو جوجه
 

700,000 ریال

700,000 ریال

شیرین پلو جوجه

شیرین پلو مرغ مخلوط
شیرین پلو مرغ مخلوط
 

580,000 ریال

580,000 ریال

شیرین پلو مرغ مخلوط

چلو جوجه مخصوص
چلو جوجه مخصوص
 

620,000 ریال

620,000 ریال

چلو جوجه مخصوص

چلو ساده
چلو ساده
 

170,000 ریال

170,000 ریال

چلو ساده

خورش ماست خاتون
خورش ماست خاتون
 

180,000 ریال

180,000 ریال

خورش ماست خاتون

دوغ قوطی
دوغ قوطی
 

100,000 ریال

100,000 ریال

دوغ قوطی

نوشابه قوطی
نوشابه قوطی
 

80,000 ریال

80,000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه 300 سی سی
نوشابه 300 سی سی
 

50,000 ریال

50,000 ریال

نوشابه 300 سی سی

آب - 0.5 لیتری
آب - 0.5 لیتری
 

50,000 ریال

50,000 ریال

آب - 0.5 لیتری

سوپ سطل متوسط
سوپ سطل متوسط
 

300,000 ریال

300,000 ریال

سوپ سطل متوسط

سوپ سطل بزرگ
سوپ سطل بزرگ
 

450,000 ریال

450,000 ریال

سوپ سطل بزرگ

ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر شرکتی
 

50,000 ریال

50,000 ریال

ماست موسیر شرکتی

دوغ - خانواده
دوغ - خانواده
 

150,000 ریال

150,000 ریال

دوغ - خانواده

دلستر - خانواده
دلستر - خانواده
 

135,000 ریال

135,000 ریال

دلستر - خانواده

سبزی پلو
سبزی پلو
 

200,000 ریال

200,000 ریال

سبزی پلو

دسر تیرامیسو
دسر تیرامیسو
 

150,000 ریال

150,000 ریال

دسر تیرامیسو

دسر میوه ایی
دسر میوه ایی
 

150,000 ریال

150,000 ریال

دسر میوه ایی

صفحه 1 از 3 (تعداد کل : 101 )