نوع نمایش :
باقلاپلو ماهیچه گوسفندی
باقلاپلو ماهیچه گوسفندی
  تعداد بازدید : 0

باقلاپلو ماهیچه گوسفندی

تاریخ ثبت : monday 23 November 2016
شیرین پلو مرغ
شیرین پلو مرغ
  تعداد بازدید : 0

شیرین پلو مرغ

تاریخ ثبت : monday 23 November 2016
شیرین پلومرغ2
شیرین پلومرغ2
 

280,000 ریال

280,000 ریال

شیرین پلومرغ2

خوراک کوبیده
خوراک کوبیده
 

210,000 ریال

210,000 ریال

خوراک کوبیده

چلو کوبیده نیم پرسی
چلو کوبیده نیم پرسی
 

160,000 ریال

160,000 ریال

چلو کوبیده نیم پرسی

ته چین مرغ
ته چین مرغ
 

320,000 ریال

320,000 ریال

ته چین مرغ

میز شام عروس و داماد
میز شام عروس و داماد
 

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

میز شام عروس و داماد

چلو جوجه +چلو کوبیده
چلو جوجه +چلو کوبیده
 

275,000 ریال

275,000 ریال

چلو جوجه +چلو کوبیده

پذیرایی سالن
پذیرایی سالن
 

3,000,000 ریال

3,000,000 ریال

پذیرایی سالن

خوراک جوجه معمولی
خوراک جوجه معمولی
 

170,000 ریال

170,000 ریال

خوراک جوجه معمولی

باقلاپلومرغ آلو+چلوکوبیده
باقلاپلومرغ آلو+چلوکوبیده
 

330,000 ریال

330,000 ریال

باقلاپلومرغ آلو+چلوکوبیده

باقلاپلومرغ آلو+چلومرغ آلو
باقلاپلومرغ آلو+چلومرغ آلو
 

280,000 ریال

280,000 ریال

باقلاپلومرغ آلو+چلومرغ آلو

باقلاپلومرغ آلو+چلوکوبیده آریایی
باقلاپلومرغ آلو+چلوکوبیده آریایی
 

350,000 ریال

350,000 ریال

باقلاپلومرغ آلو+چلوکوبیده آریایی

باقلاپلوگوشت+چلومرغ آلو
باقلاپلوگوشت+چلومرغ آلو
 

615,000 ریال

615,000 ریال

باقلاپلوگوشت+چلومرغ آلو

باقلاپلوگوشت+چلوجوجه کباب
باقلاپلوگوشت+چلوجوجه کباب
 

620,000 ریال

620,000 ریال

باقلاپلوگوشت+چلوجوجه کباب

باقلاپلوگوشت+چلومیکس
باقلاپلوگوشت+چلومیکس
 

645,000 ریال

645,000 ریال

باقلاپلوگوشت+چلومیکس

چلو اسکندری
چلو اسکندری
 

980,000 ریال

980,000 ریال

چلو اسکندری

خوراک اسکندری
خوراک اسکندری
 

910,000 ریال

910,000 ریال

خوراک اسکندری

خورشت آلو
خورشت آلو
 

70,000 ریال

70,000 ریال

خورشت آلو

چلو ماهی
چلو ماهی
 

410,000 ریال

410,000 ریال

چلو ماهی

خوراک برگ گوسفندی
خوراک برگ گوسفندی
 

730,000 ریال

730,000 ریال

خوراک برگ گوسفندی

سبزی پلو ماهی کبابی
سبزی پلو ماهی کبابی
 

450,000 ریال

450,000 ریال

سبزی پلو ماهی کبابی

خوراک ماهی کبابی
خوراک ماهی کبابی
 

360,000 ریال

360,000 ریال

خوراک ماهی کبابی

چلو ماهیچه
چلو ماهیچه
 

960,000 ریال

960,000 ریال

چلو ماهیچه

چلو جوجه مخصوص
چلو جوجه مخصوص
 

280,000 ریال

280,000 ریال

چلو جوجه مخصوص

چلو ساده
چلو ساده
 

70,000 ریال

70,000 ریال

چلو ساده

خورش ماست
خورش ماست
 

120,000 ریال

120,000 ریال

خورش ماست

خوراک مرغ آلو
خوراک مرغ آلو
 

190,000 ریال

190,000 ریال

خوراک مرغ آلو

چلو ساده ایرانی
چلو ساده ایرانی
 

70,000 ریال

70,000 ریال

چلو ساده ایرانی

شیرین پلو
شیرین پلو
 

140,000 ریال

140,000 ریال

شیرین پلو

زرشک پلو
زرشک پلو
 

80,000 ریال

80,000 ریال

زرشک پلو

باقلا پلو
باقلا پلو
 

100,000 ریال

100,000 ریال

باقلا پلو

دسر تیرامیسو
دسر تیرامیسو
 

65,000 ریال

65,000 ریال

دسر تیرامیسو

دسر میوه ایی
دسر میوه ایی
 

55,000 ریال

55,000 ریال

دسر میوه ایی

سالاد فصل
سالاد فصل
 

45,000 ریال

45,000 ریال

سالاد فصل

سالاد ماکارانی
سالاد ماکارانی
 

60,000 ریال

60,000 ریال

سالاد ماکارانی

صفحه 1 از 3 (تعداد کل : 96 )