نوع نمایش :
نا موجود
دسر زعفرانی
دسر زعفرانی
 

60,000 ریال

60,000 ریال

دسر زعفرانی

کرایه آژانس
کرایه آژانس
 

0 ریال

0 ریال

کرایه آژانس

برنج قالبی
برنج قالبی
 

120,000 ریال

120,000 ریال

برنج قالبی

خوراک شینسل مرغ سوخاری
خوراک شینسل مرغ سوخاری
 

450,000 ریال

450,000 ریال

خوراک شینسل مرغ سوخاری

چلو کوبیده تک سیخ
چلو کوبیده تک سیخ
 

250,000 ریال

250,000 ریال

چلو کوبیده تک سیخ

شیرین پلو نیم پرسی
شیرین پلو نیم پرسی
 

80,000 ریال

80,000 ریال

شیرین پلو نیم پرسی

باقلاپلو نیم پرسی
باقلاپلو نیم پرسی
 

55,000 ریال

55,000 ریال

باقلاپلو نیم پرسی

سبزی پلو نیم پرسی
سبزی پلو نیم پرسی
 

60,000 ریال

60,000 ریال

سبزی پلو نیم پرسی

چلو ماهی قزل کبابی
چلو ماهی قزل کبابی
 

580,000 ریال

580,000 ریال

چلو ماهی قزل کبابی

شیرین پلو جوجه
شیرین پلو جوجه
 

460,000 ریال

460,000 ریال

شیرین پلو جوجه

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
 

80,000 ریال

80,000 ریال

سیب زمینی سرخ کرده

شیرین پلو مرغ مخلوط
شیرین پلو مرغ مخلوط
 

410,000 ریال

410,000 ریال

شیرین پلو مرغ مخلوط

چلو جوجه مخصوص
چلو جوجه مخصوص
 

420,000 ریال

420,000 ریال

چلو جوجه مخصوص

چلو ساده
چلو ساده
 

110,000 ریال

110,000 ریال

چلو ساده

خورش ماست خاتون
خورش ماست خاتون
 

140,000 ریال

140,000 ریال

خورش ماست خاتون

دوغ قوطی
دوغ قوطی
 

80,000 ریال

80,000 ریال

دوغ قوطی

نوشابه قوطی
نوشابه قوطی
 

65,000 ریال

65,000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه 300 سی سی
نوشابه 300 سی سی
 

35,000 ریال

35,000 ریال

نوشابه 300 سی سی

آب معدنی کوچک
آب معدنی کوچک
 

20,000 ریال

20,000 ریال

آب معدنی کوچک

سوپ سطل متوسط
سوپ سطل متوسط
 

200,000 ریال

200,000 ریال

سوپ سطل متوسط

سوپ سطل بزرگ
سوپ سطل بزرگ
 

350,000 ریال

350,000 ریال

سوپ سطل بزرگ

ماست موسیر
ماست موسیر
 

35,000 ریال

35,000 ریال

ماست موسیر

دوغ - خانواده
دوغ - خانواده
 

120,000 ریال

120,000 ریال

دوغ - خانواده

دلستر - خانواده
دلستر - خانواده
 

105,000 ریال

105,000 ریال

دلستر - خانواده

سبزی پلو
سبزی پلو
 

130,000 ریال

130,000 ریال

سبزی پلو

دسر تیرامیسو
دسر تیرامیسو
 

90,000 ریال

90,000 ریال

دسر تیرامیسو

دسر میوه ایی
دسر میوه ایی
 

80,000 ریال

80,000 ریال

دسر میوه ایی

سالاد فصل
سالاد فصل
 

80,000 ریال

80,000 ریال

سالاد فصل

سالاد ماکارانی
سالاد ماکارانی
 

90,000 ریال

90,000 ریال

سالاد ماکارانی

سالاد کلم
سالاد کلم
 

70,000 ریال

70,000 ریال

سالاد کلم

سوپ
سوپ
 

80,000 ریال

80,000 ریال

سوپ

ماست موسیر چکیده
ماست موسیر چکیده
 

60,000 ریال

60,000 ریال

ماست موسیر چکیده

زیتون پرورده
زیتون پرورده
 

70,000 ریال

70,000 ریال

زیتون پرورده

دلستر قوطی
دلستر قوطی
 

80,000 ریال

80,000 ریال

دلستر قوطی

دوغ لیوانی
دوغ لیوانی
 

35,000 ریال

35,000 ریال

دوغ لیوانی

نوشابه - خانواده
نوشابه - خانواده
 

100,000 ریال

100,000 ریال

نوشابه - خانواده

صفحه 1 از 3 (تعداد کل : 92 )