نوع نمایش :
برنج قالبی
برنج قالبی
 

120,000 ریال

120,000 ریال

برنج قالبی

خوراک شینسل مرغ سوخاری
خوراک شینسل مرغ سوخاری
 

340,000 ریال

340,000 ریال

خوراک شینسل مرغ سوخاری

چلو شینسل مرغ سوخاری
چلو شینسل مرغ سوخاری
 

420,000 ریال

420,000 ریال

چلو شینسل مرغ سوخاری

چلو کوبیده تک سیخ
چلو کوبیده تک سیخ
 

220,000 ریال

220,000 ریال

چلو کوبیده تک سیخ

دلستر قوطی لیمویی
دلستر قوطی لیمویی
 

65,000 ریال

65,000 ریال

دلستر قوطی لیمویی

دوغ گازدار آبعلی
دوغ گازدار آبعلی
 

90,000 ریال

90,000 ریال

دوغ گازدار آبعلی

نا موجود
نوشابه شیشه
نوشابه شیشه
 

35,000 ریال

35,000 ریال

نوشابه شیشه

چلو کوبیده نیم پرسی
چلو کوبیده نیم پرسی
 

200,000 ریال

200,000 ریال

چلو کوبیده نیم پرسی

شیرین پلو نیم پرسی
شیرین پلو نیم پرسی
 

80,000 ریال

80,000 ریال

شیرین پلو نیم پرسی

باقلاپلو نیم پرسی
باقلاپلو نیم پرسی
 

55,000 ریال

55,000 ریال

باقلاپلو نیم پرسی

سبزی پلو نیم پرسی
سبزی پلو نیم پرسی
 

60,000 ریال

60,000 ریال

سبزی پلو نیم پرسی

چلو ماهی قزل کبابی
چلو ماهی قزل کبابی
 

470,000 ریال

470,000 ریال

چلو ماهی قزل کبابی

شیرین پلو جوجه
شیرین پلو جوجه
 

430,000 ریال

430,000 ریال

شیرین پلو جوجه

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
 

60,000 ریال

60,000 ریال

سیب زمینی سرخ کرده

شیرین پلو مرغ مخلوط
شیرین پلو مرغ مخلوط
 

360,000 ریال

360,000 ریال

شیرین پلو مرغ مخلوط

چلو جوجه مخصوص
چلو جوجه مخصوص
 

330,000 ریال

330,000 ریال

چلو جوجه مخصوص

چلو ساده
چلو ساده
 

90,000 ریال

تعداد بازدید : 192

90,000 ریال

چلو ساده

خورش ماست خاتون
خورش ماست خاتون
 

140,000 ریال

140,000 ریال

خورش ماست خاتون

دوغ قوطی
دوغ قوطی
 

50,000 ریال

50,000 ریال

دوغ قوطی

نوشابه قوطی
نوشابه قوطی
 

50,000 ریال

50,000 ریال

نوشابه قوطی

نوشابه 300 سی سی
نوشابه 300 سی سی
 

30,000 ریال

30,000 ریال

نوشابه 300 سی سی

آب معدنی کوچک
آب معدنی کوچک
 

20,000 ریال

20,000 ریال

آب معدنی کوچک

سوپ سطل متوسط
سوپ سطل متوسط
 

150,000 ریال

150,000 ریال

سوپ سطل متوسط

سوپ سطل بزرگ
سوپ سطل بزرگ
 

300,000 ریال

300,000 ریال

سوپ سطل بزرگ

ماست موسیر
ماست موسیر
 

25,000 ریال

25,000 ریال

ماست موسیر

دوغ - خانواده
دوغ - خانواده
 

90,000 ریال

90,000 ریال

دوغ - خانواده

دلستر - خانواده
دلستر - خانواده
 

80,000 ریال

80,000 ریال

دلستر - خانواده

سبزی پلو
سبزی پلو
 

120,000 ریال

تعداد بازدید : 761

120,000 ریال

سبزی پلو

دسر تیرامیسو
دسر تیرامیسو
 

80,000 ریال

80,000 ریال

دسر تیرامیسو

دسر میوه ایی
دسر میوه ایی
 

70,000 ریال

70,000 ریال

دسر میوه ایی

سالاد فصل
سالاد فصل
 

60,000 ریال

60,000 ریال

سالاد فصل

سالاد ماکارانی
سالاد ماکارانی
 

90,000 ریال

90,000 ریال

سالاد ماکارانی

سالاد کلم
سالاد کلم
 

70,000 ریال

70,000 ریال

سالاد کلم

سوپ
سوپ
 

60,000 ریال

60,000 ریال

سوپ

ماست موسیر چکیده
ماست موسیر چکیده
 

50,000 ریال

50,000 ریال

ماست موسیر چکیده

زیتون پرورده
زیتون پرورده
 

45,000 ریال

45,000 ریال

زیتون پرورده

صفحه 1 از 3 (تعداد کل : 92 )