انتخاب شما پاک کردن همه
بیشتر کمتر
نوع نمایش :
خوراک شینسل مرغ سوخاری
خوراک شینسل مرغ سوخاری
 

450,000 ریال

450,000 ریال

خوراک شینسل مرغ سوخاری

چلو کوبیده تک سیخ
چلو کوبیده تک سیخ
 

250,000 ریال

250,000 ریال

چلو کوبیده تک سیخ

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
 

80,000 ریال

80,000 ریال

سیب زمینی سرخ کرده

چلو جوجه مخصوص
چلو جوجه مخصوص
 

420,000 ریال

420,000 ریال

چلو جوجه مخصوص

چلو جوجه- - -
چلو جوجه- - -
 

380,000 ریال

380,000 ریال

چلو جوجه- - -

خوراک جوجه مخصوص
خوراک جوجه مخصوص
 

320,000 ریال

320,000 ریال

خوراک جوجه مخصوص

چلو کوبیده زعفرانی
چلو کوبیده زعفرانی
 

420,000 ریال

تعداد بازدید : 891

420,000 ریال

چلو کوبیده زعفرانی

کوبیده زعفرانی اضافه
کوبیده زعفرانی اضافه
 

150,000 ریال

150,000 ریال

کوبیده زعفرانی اضافه

خوراک کوبیده زعفرانی
خوراک کوبیده زعفرانی
 

320,000 ریال

320,000 ریال

خوراک کوبیده زعفرانی

چلو لقمه زعفرانی
چلو لقمه زعفرانی
 

470,000 ریال

تعداد بازدید : 817

470,000 ریال

چلو لقمه زعفرانی

خوراک لقمه زعفرانی
خوراک لقمه زعفرانی
 

370,000 ریال

370,000 ریال

خوراک لقمه زعفرانی

چلو کباب آریایی مخصوص
چلو کباب آریایی مخصوص
 

510,000 ریال

510,000 ریال

چلو کباب آریایی مخصوص

خوراک کباب آریایی مخصوص
خوراک کباب آریایی مخصوص
 

410,000 ریال

410,000 ریال

خوراک کباب آریایی مخصوص

چلو برگ گوسفندی
چلو برگ گوسفندی
 

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

چلو برگ گوسفندی

خوراک برگ گوسفندی
خوراک برگ گوسفندی
 

1,100,000 ریال

تعداد بازدید : 280

1,100,000 ریال

خوراک برگ گوسفندی

چلو بره کباب گوسفندی
چلو بره کباب گوسفندی
 

1,450,000 ریال

1,450,000 ریال

چلو بره کباب گوسفندی

خوراک بره کباب گوسفندی
خوراک بره کباب گوسفندی
 

1,350,000 ریال

1,350,000 ریال

خوراک بره کباب گوسفندی

چلو شیشلیک گوسفندی
چلو شیشلیک گوسفندی
 

1,650,000 ریال

1,650,000 ریال

چلو شیشلیک گوسفندی

خوراک شیشلیک خاتون
خوراک شیشلیک خاتون
 

1,550,000 ریال

تعداد بازدید : 747

1,550,000 ریال

خوراک شیشلیک خاتون

چلو سلطانی گوسفندی
چلو سلطانی گوسفندی
 

1,400,000 ریال

1,400,000 ریال

چلو سلطانی گوسفندی

خوراک سلطانی گوسفندی
خوراک سلطانی گوسفندی
 

1,300,000 ریال

تعداد بازدید : 707

1,300,000 ریال

خوراک سلطانی گوسفندی

تاریخ ثبت : سه شنبه 5 فروردين 1399
چلو بختیاری ممتاز
چلو بختیاری ممتاز
 

1,300,000 ریال

تعداد بازدید : 262

1,300,000 ریال

چلو بختیاری ممتاز

تاریخ ثبت : دو شنبه 22 آذر 1395
خوراک بختیاری ممتاز
خوراک بختیاری ممتاز
 

1,200,000 ریال

تعداد بازدید : 219

1,200,000 ریال

خوراک بختیاری ممتاز

چلو میکس
چلو میکس
 

540,000 ریال

540,000 ریال

چلو میکس

خوراک میکس
خوراک میکس
 

440,000 ریال

440,000 ریال

خوراک میکس

چلو برگ آریایی
چلو برگ آریایی
 

1,550,000 ریال

1,550,000 ریال

چلو برگ آریایی

خوراک برگ آریایی
خوراک برگ آریایی
 

1,450,000 ریال

1,450,000 ریال

خوراک برگ آریایی

گوجه
گوجه
 

55,000 ریال

تعداد بازدید : 176

55,000 ریال

گوجه

خوراک جوجه معمولی
خوراک جوجه معمولی
 

280,000 ریال

تعداد بازدید : 195

280,000 ریال

خوراک جوجه معمولی

چلو شینسل مرغ سوخاری
چلو شینسل مرغ سوخاری
 

550,000 ریال

550,000 ریال

چلو شینسل مرغ سوخاری

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 30 )

    < 1 >