انتخاب شما پاک کردن همه
بیشتر کمتر
نوع نمایش :
خوراک کوبیده
خوراک کوبیده
 

210,000 ریال

210,000 ریال

خوراک کوبیده

چلو کوبیده نیم پرسی
چلو کوبیده نیم پرسی
 

160,000 ریال

160,000 ریال

چلو کوبیده نیم پرسی

میز شام عروس و داماد
میز شام عروس و داماد
 

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

میز شام عروس و داماد

چلو جوجه +چلو کوبیده
چلو جوجه +چلو کوبیده
 

275,000 ریال

275,000 ریال

چلو جوجه +چلو کوبیده

خوراک جوجه معمولی
خوراک جوجه معمولی
 

170,000 ریال

170,000 ریال

خوراک جوجه معمولی

باقلاپلوگوشت+چلومیکس
باقلاپلوگوشت+چلومیکس
 

645,000 ریال

645,000 ریال

باقلاپلوگوشت+چلومیکس

چلو اسکندری
چلو اسکندری
 

980,000 ریال

980,000 ریال

چلو اسکندری

خوراک اسکندری
خوراک اسکندری
 

910,000 ریال

910,000 ریال

خوراک اسکندری

خوراک برگ گوسفندی
خوراک برگ گوسفندی
 

730,000 ریال

730,000 ریال

خوراک برگ گوسفندی

چلو جوجه مخصوص
چلو جوجه مخصوص
 

280,000 ریال

280,000 ریال

چلو جوجه مخصوص

چلو جوجه کباب
چلو جوجه کباب
 

230,000 ریال

230,000 ریال

چلو جوجه کباب

خوراک جوجه مخصوص
خوراک جوجه مخصوص
 

200,000 ریال

200,000 ریال

خوراک جوجه مخصوص

چلو کوبیده زعفرانی
چلو کوبیده زعفرانی
 

290,000 ریال

290,000 ریال

چلو کوبیده زعفرانی

کوبیده اضافه
کوبیده اضافه
 

100,000 ریال

100,000 ریال

کوبیده اضافه

چلو میکس
چلو میکس
 

340,000 ریال

340,000 ریال

چلو میکس

خوراک میکس
خوراک میکس
 

280,000 ریال

280,000 ریال

خوراک میکس

چلو برگ گوسفندی
چلو برگ گوسفندی
 

800,000 ریال

800,000 ریال

چلو برگ گوسفندی

خوراک برگ گوسفندی
خوراک برگ گوسفندی
 

720,000 ریال

720,000 ریال

خوراک برگ گوسفندی

چلو کوبیده آریایی
چلو کوبیده آریایی
 

340,000 ریال

340,000 ریال

چلو کوبیده آریایی

خوراک کوبیده آریایی
خوراک کوبیده آریایی
 

270,000 ریال

270,000 ریال

خوراک کوبیده آریایی

خوراک شیشلیک خاتون
خوراک شیشلیک خاتون
 

1,030,000 ریال

تعداد بازدید : 101

1,030,000 ریال

خوراک شیشلیک خاتون

چلو بره کباب گوسفندی
چلو بره کباب گوسفندی
 

920,000 ریال

920,000 ریال

چلو بره کباب گوسفندی

خوراک بره کباب گوسفندی
خوراک بره کباب گوسفندی
 

850,000 ریال

850,000 ریال

خوراک بره کباب گوسفندی

چلو شیشلیک گوسفندی
چلو شیشلیک گوسفندی
 

1,100,000 ریال

1,100,000 ریال

چلو شیشلیک گوسفندی

چلو اسکندری
چلو اسکندری
 

10,000 ریال

10,000 ریال

چلو اسکندری

خوراک سلطانی گوسفندی
خوراک سلطانی گوسفندی
 

840,000 ریال

840,000 ریال

خوراک سلطانی گوسفندی

چلو لقمه زعفرانی
چلو لقمه زعفرانی
 

330,000 ریال

330,000 ریال

چلو لقمه زعفرانی

چلو بختیاری
چلو بختیاری
 

800,000 ریال

800,000 ریال

چلو بختیاری

خوراک بختیاری
خوراک بختیاری
 

730,000 ریال

730,000 ریال

خوراک بختیاری

خوراک لقمه زعفرانی
خوراک لقمه زعفرانی
 

260,000 ریال

260,000 ریال

خوراک لقمه زعفرانی

چلو سلطانی گوسفندی
چلو سلطانی گوسفندی
 

910,000 ریال

910,000 ریال

چلو سلطانی گوسفندی

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 31 )

    < 1 >