انتخاب شما پاک کردن همه
بیشتر کمتر
نوع نمایش :
خوراک شینسل مرغ سوخاری
خوراک شینسل مرغ سوخاری
 

340,000 ریال

340,000 ریال

خوراک شینسل مرغ سوخاری

چلو شینسل مرغ سوخاری
چلو شینسل مرغ سوخاری
 

420,000 ریال

420,000 ریال

چلو شینسل مرغ سوخاری

چلو کوبیده تک سیخ
چلو کوبیده تک سیخ
 

220,000 ریال

220,000 ریال

چلو کوبیده تک سیخ

چلو کوبیده نیم پرسی
چلو کوبیده نیم پرسی
 

200,000 ریال

200,000 ریال

چلو کوبیده نیم پرسی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
 

60,000 ریال

60,000 ریال

سیب زمینی سرخ کرده

چلو جوجه مخصوص
چلو جوجه مخصوص
 

330,000 ریال

330,000 ریال

چلو جوجه مخصوص

چلو جوجه- - -
چلو جوجه- - -
 

300,000 ریال

تعداد بازدید : 182

300,000 ریال

چلو جوجه- - -

خوراک جوجه مخصوص
خوراک جوجه مخصوص
 

250,000 ریال

250,000 ریال

خوراک جوجه مخصوص

چلو کوبیده زعفرانی
چلو کوبیده زعفرانی
 

330,000 ریال

تعداد بازدید : 514

330,000 ریال

چلو کوبیده زعفرانی

کوبیده زعفرانی اضافه
کوبیده زعفرانی اضافه
 

120,000 ریال

120,000 ریال

کوبیده زعفرانی اضافه

خوراک کوبیده زعفرانی
خوراک کوبیده زعفرانی
 

260,000 ریال

260,000 ریال

خوراک کوبیده زعفرانی

چلو لقمه زعفرانی
چلو لقمه زعفرانی
 

380,000 ریال

تعداد بازدید : 489

380,000 ریال

چلو لقمه زعفرانی

خوراک لقمه زعفرانی
خوراک لقمه زعفرانی
 

300,000 ریال

300,000 ریال

خوراک لقمه زعفرانی

چلو کباب آریایی مخصوص
چلو کباب آریایی مخصوص
 

390,000 ریال

390,000 ریال

چلو کباب آریایی مخصوص

خوراک کباب آریایی مخصوص
خوراک کباب آریایی مخصوص
 

320,000 ریال

320,000 ریال

خوراک کباب آریایی مخصوص

چلو برگ گوسفندی
چلو برگ گوسفندی
 

950,000 ریال

تعداد بازدید : 942

950,000 ریال

چلو برگ گوسفندی

خوراک برگ گوسفندی
خوراک برگ گوسفندی
 

870,000 ریال

تعداد بازدید : 202

870,000 ریال

خوراک برگ گوسفندی

چلو بره کباب گوسفندی
چلو بره کباب گوسفندی
 

1,150,000 ریال

1,150,000 ریال

چلو بره کباب گوسفندی

خوراک بره کباب گوسفندی
خوراک بره کباب گوسفندی
 

1,070,000 ریال

1,070,000 ریال

خوراک بره کباب گوسفندی

چلو شیشلیک گوسفندی
چلو شیشلیک گوسفندی
 

1,350,000 ریال

1,350,000 ریال

چلو شیشلیک گوسفندی

خوراک شیشلیک خاتون
خوراک شیشلیک خاتون
 

1,270,000 ریال

تعداد بازدید : 462

1,270,000 ریال

خوراک شیشلیک خاتون

چلو سلطانی گوسفندی
چلو سلطانی گوسفندی
 

1,060,000 ریال

1,060,000 ریال

چلو سلطانی گوسفندی

خوراک سلطانی گوسفندی
خوراک سلطانی گوسفندی
 

980,000 ریال

تعداد بازدید : 445

980,000 ریال

خوراک سلطانی گوسفندی

تاریخ ثبت : سه شنبه 5 فروردين 1399
چلو بختیاری ممتاز
چلو بختیاری ممتاز
 

940,000 ریال

تعداد بازدید : 186

940,000 ریال

چلو بختیاری ممتاز

خوراک بختیاری ممتاز
خوراک بختیاری ممتاز
 

860,000 ریال

تعداد بازدید : 150

860,000 ریال

خوراک بختیاری ممتاز

چلو میکس
چلو میکس
 

390,000 ریال

تعداد بازدید : 278

390,000 ریال

چلو میکس

خوراک میکس
خوراک میکس
 

320,000 ریال

320,000 ریال

خوراک میکس

چلو کباب برگ آریایی
چلو کباب برگ آریایی
 

1,250,000 ریال

1,250,000 ریال

چلو کباب برگ آریایی

خوراک برگ آریایی
خوراک برگ آریایی
 

1,170,000 ریال

1,170,000 ریال

خوراک برگ آریایی

خوراک جوجه معمولی
خوراک جوجه معمولی
 

220,000 ریال

تعداد بازدید : 134

220,000 ریال

خوراک جوجه معمولی

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 30 )

    < 1 >