آب و هوای کاشان

درباره کاشان » آب و هوای کاشان

تعداد بازدید : 1580

ad

 آب و هوای کاشان

 

از نظر پهنه‌بندی اقلیمی شهر کاشان در پهنه اقلیمی با زمستانهای نسبتاً سرد و تابستان های خیلی گرم و خشک قرار گرفته است.

شهرستان کاشان درحدود جنوب و غرب در محاصره سلسله جبال مرکزی ایران قرار گرفته است. آبادی های دامنه این کوهستان عموما دارای آب و هوایی لطیف ومعتدل می باشند ولی از جانب شمال شرق که به زمین های شوره زار کویر مرکزی ایران اتصال پیدا می کند. هوای آن بتدریج خشک و سوزان می شود و آب و هوا درقسمت جلگه ای کاشان گرم و خشک می باشد. دلیل اصلی خشکی هوای کاشان مجاورت آن با دشت کویر است. گرمای هوا در این شهر در تابستان از مرز 40 درجه سانتیگراد نیز عبور می کند.

وزش بادهای کویری که از صبح تا شام جریان دارد، موجب حرارت وخشکی هواست و از شام تا بام که نسیم خشکی از جهت کوهستان جریان پیدا می کند باعث تعدیل هوای منطقه می گردد. بادهای موسوم به باد سرخ، باد شهریاری، باد سام، بادشمال و باد قبله از بادهای معروف این منطقه است که اکثرا از کویر به سوی کاشان می وزد.

در زمینه منابع آب، کاشان شامل رودخانه ها، چاه های عمیق، نیمه عمیق و چشمه سارهاست. مهمترین رودخانه های این شهر رودخانه های هنجن، قهرود، لتحر و چم رود می باشند که همگی فصلی است و بیش از 130 رشته قنات دراطراف شهر وجود دارد که بین 40 الی 50 رشته آن هم اکنون مورد بهره برداری قرار می گیرد. علاوه برقنات ها بیش از 8 چشمه سار وجود دارد که بین آنها چشمه سلیمانیه فین از آب دهی و اهمیت ویژه ای برخوردار است.


نویسنده : روابط عمومی رستوران خاتون